კონტაქტი

ინფორმაცია აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ოფისების შესახებ

 

ა)    წარმომადგენლობის ხელმძღვანელობა, აპარატი, საფინანსო და ბუღალტრული ანგარიშსწორების სამსახური, სოციალური პროგრამების მართვის სამსახური, დევნილებთან ურთიერთობის სამსახური და რეგიონალური მართვის სამსახური განთავსებულია მისამართზე: – ქ. თბილისი, აღმაშენებლის 89/24, მე-13 სართული;

ბ)  წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური განთავსებულია მისამართზე: ქ. თბილისი კ. ხეთაგუროვის ქ. №2;

გ)   წარმომადგენლობას გააჩნია ოფისი ქვემო ქართლის რეგიონში – შემდეგ მისამართზე: ქ. რუსთავი, ვახუშტის ქ.№8.

 

 

ელექტრონული ფოსტა:  amtsar7@gmail.com

 ინფორმაცია აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის სატელეფონო ნომრების შესახებ

 

რიგ. N ტელეფონის ნომერი მისამართი
1 322953289 საქართველო, თბილისი, ჩუღურეთი, კოსტა ხეთაგუროვის ქუჩა (ყოფილი რიყის ქუჩა) , ნომერი 2
2 322954061 საქართველო, თბილისი, ჩუღურეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი , ნომერი 89\24