ინფორმაცია

მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს, 11 საათზე, აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში ჩატარდა ”აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გამცემი კომისიის” რიგით 21-ე სხდომა.   სხდომაზე განხილულ იქნა 104 განცხადება (105 ბენეფიციარი), მათგან დაკმაყოფილდა 44, სხვა და სხვა მიზეზის გამო 60 განცხადებას  ეთქვა უარი.

შედეგები