თვე: თვე

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიღების მიზნით წარმომადგენლობაში ბენეფიციართა განცხადებების მიღება დაიწყო

2017 წლის 30 იანვრიდან „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის 20 იანვრის №1 დადგენილების საფუძველზე წარმომადგენლობაში დაიწყო ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნით ბენეფიციართა განცხადებების მიღება. განცხადებები მიიღება მისამართზე თბილისი, დ.აღმაშენებლის გამზირი #89/24 (მე-13 სართ).

ინფორმაცია ბენეფიციართა კატეგორიის შესახებ  შეგიძლიათ იხილოთ მოცემულ ბმულში.

დადგენილება #1

მცირეფასიან სარემონტო სამუშაოების ჩატარებაზე განცხადებების მიღება დაიწყო

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 20 იანვრის #2 დადგენილებით დამტკიცებული „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების ჩატარების წესის” საფუძველზე წარმომადგენლობაში დაიწყო განცხადებების მიღება. განცხადებები მიიღება მისამართზე თბილისი, დ.აღმაშენებლის გამზირი #89/24 (მე-13 სართ).

იხილეთ ბმული:
#2 დადგენილება

გრძელდება შეხვედრები ქალაქ თბილისში ორგანიზებულ ჩასახლებებში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ პირებთან

2017  წლის 9 თებერვალს,  აღმოსავლეთ საქართველოში  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის თანამშრომლები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტისა და   აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელ პირებთან ერთად გასული იყვნენ თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირ №37 -ში მდებარე ორგანიზებული ჩასახლების  სამ კორპუსში. სამუშაო ჯგუფი  ადგილზე გაეცნო დევნილთა სოციალურ და საყოფაცხოვრებო პირობებს. დევნილებს ადგილზე მიეწოდათ ინფორმაცია განემარტათ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული  პროგრამების შესახებ.

შეხვედრა დაბა წყნეთში ორგანიზებულად განსახლებულ დევნილებთან

 2017 წლის 08 თებერვალს,  აღმოსავლეთ საქართველოში  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე გრიგოლ ბენიძე,  აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ბულისკერია,  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის მინისტრის მოადგილე მარინა ონიანი უწყების თანამშრომლებთან ერთად გასული იყვნენ დაბა წყნეთში,  აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა ორგანიზებულ ჩასახლებებში. სამუშაო ჯგუფი  ადგილზე გაეცნო დევნილთა სოციალურ და საყოფაცხოვრებო პირობებს. დევნილებს ადგილზე მიეწოდათ ინფორმაცია განემარტათ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული  პროგრამების შესახებ.

 

აღმოსავლეთ საქართველოში

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის

წარმომადგენლობის

განცხადება

 

            2017 წლის  პირველ  თებერვალს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში გამართულ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ანგარიშის მოსმენისას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა, კერძოდ „აფხაზთა კრების“ განცხადებასთან დაკავშირებით თავს ვალდებულად ვთვლით

გ ა ნ ვ ა ც ხ ა დ ო თ

აფხაზეთის ა.რ. ხელისუფლება და მისი სტრუქტურული ერთეულები სრულად ფლობენ დევნილთა მდგომარეობის  ამსახველ ინფორმაციას და პირველივე დღიდან თავისი კომპეტენციის  და შესაძლებლობის ფარგლებში ჩართული არიან მათი პრობლემების მოგვარებაში. სამწუხაროდ ჩვენს ხელთ არსებული მწირი მატერიალური რესურსები ყოველთვის არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ სრულად გადავჭრათ დევნილ თანამემამულეთა წინაშე წამოჭრილი სოციალური პრობლემები.

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ქსოვრელის ქუჩა N2-ში მე-14 საჯარო სკოლის ეზოში მდებარე შენობაში მცხოვრებ დევნილთა მდგომარეობას, რომლის შესახებაც გაჟღერდა საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე, ვადასტურებთ ინფორმაციას ამ ობიექტში მცხოვრები, თვითნებურად შეჭრილთა (დევნილი – 13 ოჯახი და არადევნილი -18 ოჯახი) გაუსაძლისი ყოფითი პირობებისა და შენობის მძიმე მდგომარეობის შესახებ.  ჩვენდა საუბედუროდ ასეთი ობიექტები ჯერ კიდევ მრავლადაა. ჩვენ გვაქვს სისტემატური კონტაქტები იქ მცხოვრებ  თანამემამულეებთან და ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან ერთად ვცდილობთ გავუწიოთ დახმარება.

სამწუხაროდ ზოგიერთი პოლიტიკოსი და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები  დევნილი მოსახლეობის მძიმე მდგომარეობის სპეკულირებით ცდილობენ საზოგადოებას მოევლინონ მათი გაჭირვების ქომაგებად  და ემოციაზე გათვლილი პიარკომპანიებით ცდილობენ ანტისამთავრობო ნეგატიური განწყობის შექმნას. ჩვენ ვგმობთ ანალოგიურ დესტრუქციულ  ქმედებებს, მხოლოდ უსაფუძვლო კრიტიკაზე აგებული ბრალდებები ხელს ვერ შეუწყობს არსებული პრობლემების მოგვარებას.