ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიღების მიზნით წარმომადგენლობაში ბენეფიციართა განცხადებების მიღება დაიწყო

2017 წლის 30 იანვრიდან „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის 20 იანვრის №1 დადგენილების საფუძველზე წარმომადგენლობაში დაიწყო ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნით ბენეფიციართა განცხადებების მიღება. განცხადებები მიიღება მისამართზე თბილისი, დ.აღმაშენებლის გამზირი #89/24 (მე-13 სართ).

ინფორმაცია ბენეფიციართა კატეგორიის შესახებ  შეგიძლიათ იხილოთ მოცემულ ბმულში.

დადგენილება #1