27 სექტემბერს, ილორის წმინდა გიორგის სახელობის მშენებარე ტაძარზე ჯვარი აღიმართა/ამაღლდა.